Skip to content

Prawa pasażera – opóźnienie lotu

Jeżeli Twój lot został odwołany, opóźniony lub odmówiono Ci wejścia na pokład samolotu,  pamiętaj o swoim prawie do uzyskania pomocy od linii lotniczej.

Przewoźnik, ma obowiązek zapewnić Ci:

 1.   dostęp do pełnej informacji o statusie lotu
 2. możliwość bezpłatnego przeprowadzenia dwóch rozmów telefonicznych, faksów lub wiadomości e-mail
 3. zapewnienia bezpłatnych posiłków i napoi w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania na lot
 4. zapewnienia bezpłatnego noclegu i transportu do miejsca zakwaterowania, w przypadku dużych opóźnień i konieczności oczekiwania na lot jedną lub więcej nocy

Dodatkowo, jeżeli Twoje przybycie do portu docelowego będzie, co najmniej 3 godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika godzinie przylotu, masz  prawo do uzyskania odszkodowania w wysokości od 250 EUR do 600 EUR w zależności od zasięgu podróży (na podstawie wyroku z dnia 19 listopada 2009 roku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07).

ulcProszę jednak pamiętać że odszkodowanie nie przysługuje, jeżeli odwołanie lotu jest konsekwencją wystąpienia siły wyższej (de facto odpowiedzialność wyłączają tylko ewidentne i drastyczne warunki pogodowe), wojna, ataki terrorystyczne itp.

Wysokość odszkodowania, wyliczana jest następujący sposób:

 1.      250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1500 kilometrów;
 2.      400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1500 do 3500 kilometrów;
 3.  600 EUR dla wszystkich innych lotów niż loty określone w lit. a) lub b).

Kwota odszkodowania może być zmniejszona o 50% w przypadku, gdy czas przylotu alternatywnego lotu w stosunku do planowanego nie przekracza:

 1. dwóch godzin w przypadku lotów o długości do 1.500 km;
 2. trzech godzin w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych o długości powyżej 1.500 Km;
 3. trzech godzin w przypadku lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości pomiędzy 1.500 km a 3.500 Km;
 4. czterech godzin w przypadku lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości powyżej 3.500 km.

Skarga powinna być złożona bezpośrednio do linii lotniczej, za pomocą formularza na stronie www lub też w formie papierowej pocztą tradycyjną, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Każda linia lotnicza indywidualnie reguluje czas na złożenie reklamacji oraz odpowiedzi. Dlatego radzimy o jak najszybsze zgłaszanie roszczenia do linii lotniczej.

Poza skargą, konieczne jest załączenie kserokopii

– kart pokładowych

– umowy zgłoszenia ( dotyczy imprez zorganizowanych)

Jeżeli linie lotnicze, odmówią Ci wypłaty rekompensaty za opóźniony lot, a Twoja skarga jest zasadna pamiętaj, że masz prawo do zgłoszenia tego faktu wyższej instancji, a mianowicie do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w kraju, którego opóźnienie dotyczyło.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przejdź do paska narzędzi